Món Bloc

Aquest curs mostrarà com crear i mantenir un espai web personal, vinculat a les xarxes socials. Amb l'objectiu que l'alumne es relacioni, amb certa autonomia, de manera amena amb els seus propis companys de classe o amb gent d'altres països. També s'ensenya a valorar les informacions que rebem i el grau de dades personals que compartim, preservant la nostra persona.